مقالات

اموزش--طراحی-سایت-asp.net-6

DataView Class | طراحی سایت با asp.net

در این قسمت از طراحی سایت با asp.net به شی DataView میپردازیم.

در Ado.NET ھمان View در Sql Server است.شی است که میتوان به وسيله ی آن يک ديد ايجاد کرد.به عبارت ديگر اگر اطلاعات داخل يک DataTable  را از يک صافی بگذرانيد و يا بر اساس مقادير مختلف مرتب کنيد DataView  ايجاد می شود.شی DataView در مبحث DataBinding نيز کاربرد دارد.اولين مبحثی که در مورد DataView پيش می آيد مرتب کردن داده ھا است.با يک مثال متد Sort از شی DataView را توضيح می دھيم.

در ابتدا يک سری کد عمومی در وب سایت:

فقط در مورد QueryString يک نکته بگويم که top به معنی  ٩ سطر اول از جدول است.بقيه ی موارد تکراری است.حالا يک متغير از نوع DataView  تعريف می می کنيم و آرگومان ورودی آن را که از جنس است نام جدولی را میدھيم که قرار است ازش يک View ايجاد کنيم:

نام متغير ما نام جدول را Customer که در DataSet قرار داشت پر کرديم گذاشتيم.حالا می خواھيماز متد Sort استفاده کنيم.اين متد يک مقدار نياز دارد که ھمان نام ستونی است که داده ھا بايد بر اساس آن مرتب شوند.مثلا يادتان ھست که در Sql مرتب کردن با کلمه ی کليدی ORER BY column name بود .در اينجا به صورت زير است:

يعنی مرتب سازی Dataview بر اساس ستون Customer_name  است.برای نمايش  ھم از GridView  استفاده می کنيم:

خوب شايد از خود بپرسيد که چرا از کلمه ی کليدی ORER BY column name در Query String استفاده نکرديم؟جواب اين است که اگر تعداد اين مرتب سازی ھا بيش از يکی باشد در روش Query String بايد چند Query String نوشت و تک تک را اجرا کرد در حاليکه در اينجا با يک خط کد اين کار انجام می شود. مثلا در زير مرتب سازی بر اساس شھر مشتری است:

در نھايت برای نمايش کار جديدی می کنيم:

به جای اينکه ٣ بار برای ھر GridView يک بار DataBind را انجام دھيم يک بار اين را انجام داديم.ھمان ريشه ی صفحه است. حتی عمل مرتب سازی می تواند بر اساس دو يا بيش از دو نام باشد:

دقت کنيد که نام ستون ھا در اينجا با کاما از ھم جدا می شوند.ھمچنين می توانيم مرتب سازی را صعودی و نزولی کنيم.اگر خواستيم صعودی باشد که مقدار پيش فرض است کلمه ی کليدی acc که مخفف Ascending  است را در ادامه ی قسمتی که نام ستون مورد نظر ذکر شده قرار می دھيم و اگر نزولی باشد کلمه ی DESC  که مخفف Descending است را به ان اضافه می کنيم:

حالا که کمی با DataView آشنا شديم بايد به سراغ متد بعدی آن يعنی RowFilter  برويم.اين متد به ما اجازه ی فيلتر کردن داده ھا را می دھد.و نقش WHERE را بازی می کند. در مثال زير ابتدا يک سری کد تکراری می بينيد:

سپس از متد RowFilter آن استفاده کرده و تمام مشتريانی که ساکن کرج ھستند را بدست می آوريم.اين يک نوع فيلتر کردن داده ھا است:

کار ديگر استفاده از کلمه ی کليدی Like است که اسامی را فيلتر می کند:

در اين کد تمام افرادی که ساکن شھر کرج ھستند و اول اسمشان r دارد را به ما می دھد.علامت %  يعنی ھر حرفی و به ھر تعدادی(حتی ٠ تا). و يا کد زير که تمام افرادی که ساکن شھر کرج ھستند و اول وسط يا آخر اسمشانيک بار از حرف r استفاده شده را می دھد:

خوبی اين موارد اين است که ھر گونه فيلتر داده ھا را می توانيد بدون اتصال و باز و بسته کردن Connection ايجاد کنيد.اگر کمی با Sql آشنا باشيد می توانيد فيلتر ھای بسيار جالبی روی داده ھا اعمال کنيد.کلمات کليدی از قبيل

شما ھمچنين می توانيد از توابع جمعی نظير  Min Max …نيز استفاده کنيد در پست بعدی مثالی زير يکی از توابع جمعی را روی دو جدول که با يک Relation به ھم متصل ھستندخواهیم گفت .برای سفارش طراحی سایت با ماما تماس بگیرید الو وب

اشتراک این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *