قیمت سئو حرفه ای

در رابطه با دیدن سایت شما در صفحه اول گوگل (seo سئو ) بستگی به نوع رقبای شما دارد و درج هر گونه قیمت خنده دار میباشد بنا براین برای سئو حرفه ای سایت شما تماس حاصل فرمایید.تا تیم ما سایت را موردآنالیز قرار دهند و بعد قیمت را اعلام میکنند.


قرارداد

پس از توافق قیمت  در سه مرحله تا پایان کار شما میتوانید پول را پرداخت کنید.

و یا 50 درصد قرارداد اول داده میشود و ما بقیه بعد از پایان کار .