مقالات

اموزش طراحی سایت با Dreamweaver | طراحی وب سایت (قسمت4)

ايجاد یک طراحی وب سايت جديد

زمانی که يک وب سا يت  ساختار مناسبی داشته باشد به گونه ای که نحوه ارائه مطالب، تصاوير، پيوندهای مشخص شده درصفحه همگی مطابق با هدف اصلی و در جا ی خود قرار گرفته باشند، مطمئناً آن يت وب سایت برای کاربران قابل درک بوده و در نتيجه آنها را در بازد يد مجدد از سايت ترغيب می کند. اما اقدام مهمی که بايد قبل از شروع پياده سازی يک وب سایت و صفحات وابسته آن انجام دهيد ، ايجاد يک وب سایت در نرم ا فراز dreamweaver می باشد . بعد از اين مرحله می توانيد فايلهای مرتبط و وابسته ای که در سايت از آنها استفاده کنيد را در محل مشخص ذخيره و نگهداری کرده تابتوانيد درصورت لزوم به طراحی وب سایت انها بپردازيد. به ياد داشته باش يد که قبل از ا يجاد هر سا يتی ابتد بايد پوشه ای را درسيستم ا يجاد کنيد تا فايلها ی مربوط به طراحی سايت در آن قرار بگيرد. اين پوشه به عنوان سا يت محلی شناخته می شود. به محض شروع طراحی سايت وب (هر چند کوچک ) شما با مجموعه گسترده ای از فايلهای  HTML و تصاوير گرافيکی مواجه می شويد که ممکن است نتوانيد به خوبی انها را مديريت کنيد.

روشی که می توانيد برا ی مديريت سايت خود در نظر بگيريد استفاده از چندين پوشه و قراردادن فا يلهای مرتبط در آن پوشه هاست. برای ا ين کار م ی توانيدفايلهای HTML را دريک پوشه قرار دهيد، تصاو ير را در پوشه جداگانه د يگری قراردهيد و فا يلهای پويا نما يی را در پوشه د يگری بگنجانيد. برا ی درک بهتر اين موضوع به شکل توجه کنيد.

اموزش-طراحی-سایت-با-Dreamweaver
اموزش-طراحی-سایت-با-Dreamweaver

همان طور که در شکل نشان داده شده است داخل پوشه اصلی (طراحی سایت ) از چهارپوشه ديگر برای قرار دادن عکسها و ساير فايلهای Html استفاده شده است . لازم به ذک ر است که اين کار را فقط برای وضوح بهتر از محل قرارگيری فايلهای مختلف سايت انجام می دهيم.

نکته: پوشه سايت فقط بايد شامل فا يلهايی باشد که در نهایت به عنوان سايت نهایی در ا ينترنت منتشرمی شود . به هم ين دليل از قراردادن فا يلهای اضافی ديگر مانند فا يلهای Word تصاوير اسکن شده و … که در سايت ازانها استفاده نمی شود خودداری کنيد.

برای ا يجاد يک طراحی وب سايت، بعد از ا يجاد يک پوشه در محل دلخواه مراحل زير را طی کنيد:

1-از کادرمحاوره ای اصلی برنامه، منوی Site گزينه Manage Site را انتخاب کنيد.

2-پس از بازشدن کادرمحاوره ای Manage Site روی دکمه New  کليک کرده و از منو ی بازشده گزينه Site را انتخاب کنيد.

3-اکنون کادرمحاوره ای ديگری به عنوان Site Definition نمايان می شود. از این کادر مهاورهای زبانه Basic را انتخاب کنبد.

4- اکنون با يد در ا ين مرحله نام سايت خود ر ا مشخص کنيد اين نام تنها برا ی دسترسی به فا يلها و اطلاعات در سيستم محلی مورد استفاده قرار می گيرد و ارتباط ی با فا يلهايی که در نهایت به ا ينترنت منتقل خواه يد کرد، ندارد . بعد از وارد کردن نام دلخواه، روی دکمه  Next کليک کنيد.

طراحی-وب-سایت-بادریم-ویبر
طراحی-وب-سایت-بادریم-ویبر

5-در اين بخ ش ،سيستم از شما سؤال می کند که آيا در طراحی وب سایت خود از صفحات با تکنولوژی ASP,Asp.net,Php استفاده می کنيد يا خير؟در اين مرحله گزينه Technology No, I Donot Want To Use A Server را انتخاب کرده و روی دکمه Next کليک کنيد.

طراحی-سایت-با-دریم-ویبر6-در اين مرحله سيستم از شما سؤال می کند که در طی مراحل راه اندازی سايت چگونه می خواهيد اطلاعات سايت خود را مورد ويرايش قرار دهيد. ا گزينه Edit Local را انتخاب کرده  سپس روی آيکن پوشه کل و مس ير پوشه ای را که برای نگهداری فا يلهای سايت محل ی ا يجاد کرده ايم را مشخص کنيد. مجدداً روی دکمه بعدی کل يک کنيد تا وارد مرحله بعد ی شو يد .

یجاد-یک-وب-سایت-جدید7-در اين مرحله بايد برای سيستم مشخص کنيد که با استفاده از کدام يک از روشهای FTP,Local/Network,PDS,Sourcesafe Database,WebDAV می خواهيد اطلاعات سايت خود را به سرور راه دور منتقل کنيد .با توجه به اين که در اين مرحله قصد تعيين سرور راه دور را نداريم و می خواهيم کامپيوتر شخصی خود را به عنوان سرور محلی  در نظر بگيريم از کادر ليست How Do You Connect To Your گزينه None را انتخاب کرده سپس روی دکمه Next کلیک کنید.

ایجاد-وب-سایت8-کادرمحاوره ای نهایی  نمايان می شود و اطلاعات مختلفی را در خصوص سايت، در اختيار ما قرار می دهد. روی گزينه Done کلیک کنید.

9-بعد از کل يک روی گزينه Done مجدداً به کادرمحاوره ای Manage Sites برخواهيد گشت. روی گزينه Done کليک کنيد.

نکته Cache بخشی از حافظه است که به طور خودکار اطلاعات را در خود نگهداری می کند . زمانی که وب سايت محلی فعال می شود، Cache مربوط به نرم افزار Dreamweaver به طور خودکار فعال می شود. با فعال شدن Cache مختلفی از وب سايت، از جمله پيوندهای موجود بين فا يلها و تصاو ير مرتبط با هر فايل به حافظه سپرده می شود. اين امر باعث می شود در صورتی که فا يلی را جابه جا کرديد، ا ين حافظه فعال شده و با اعلان ا ين موضوع که آيا م ی خواهيد پيوندها يا تصاو ير مرتبط با فايل مزبور نيز بروزرسانی شود به مديريت هر چه بهتر طراحی سايت کمک می کند.

10- اکنون سايت محلی در پنل Files زبانه Files قابل مشاهده می باشد

نکته: برای نمايش فا يلهای سايت محلی در پنل ،Files گز ينه Shopping  خالی است و دارای هيچگونه فايل يا پوشه ای نمی باشد.

 

 

اشتراک این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *