مقالات

اموزش طراحی سایت با Dreamweaver (قسمت1)

دو نرم افزار  FrontPage و Dreamweaver از نر م افزارهای پياده سازی طراحی سایت می باشند. در واقع قالب اصلي هر آنچه که در صفحه مرورگر خود مشاهده مي کنید مي تواند با هر يک از دو نرم افزار فوق طراحي شود.

نرم افزار Dreamweaver از شرکت Macromedia در نگاه اول نرم افزار ساده ای برای ساخت صفحات Hyper Text Markup

Language  HTML  است که کمک م ی کند بدون نياز به کد نويسی، صفحات سايت را طراحی کنيد. نرم افزار Dreamweaver MX به جز ساخت صفحات HTML از نوع Static و Dynamic می تواند بر FrontPage در ساخت صفحات ColdFusion و JSP و ASP.NET و ASP و PHP نيز به ما کمک کند.

همچنين اين برنامه فلش را بخوبی پشتيبانی می کند و همين امر سرعت را در طراحی افزايش و خطاهای ايجاد شده را در هنگام کار با فلش ها کاهش می دهد.

آشنايی با محيط کاری

با اين که می توان در نرم افزار Dreamweaver بس ياری از اعمال را بدون توجه به کد HTML انجام داد اما درصورت تمايل میتوان ايجاد و ويرايش صفحات وب با کد HTML نيز در اين نرم افزار پشتيبانی می شود. هنگامی که نرم افزار Dreamweaver

را برا ی اول ين بار اجرا کنيد، با يد يکی از دو مح يط کاری Designer يا Coder را انتخاب کنيد.

نکته: می توان فضای کار ی را در زمان اجرا ی برنامه از طريق منوی Edit>Preference>General>Change Workspace  تغيي ر داد. به ياد داشته باش يد که بعد از تغ يير فضا ی کار ی برنامه را بسته و مجدداً آن را اجرا کنيد.

هر دو محيط Designer و Coder تقريباً گزينه ها ی يکسانی را در اخت يار کاربران قرار م ی دهند با اين تفاوت که اگر Designer

را به عنوان فضای کاری خود انتخاب کنيد با محيط يکپارچه ای متشکل از چند رابط گرافيکی مواجه خواهيم شد که در آن می توانيد با استفاده از امکانات موجود در اين نرم افزار و بدون نياز به کد نويسی، کادرمحاوره ای سند خود را طراحی کنيد.

محيط Coder به طور پيش فرض کادرمحاوره ای سند را در حالت کدنويسی قرار می دهد، و کاربر می تواند از کدهای HTML

برای طراحی وب سایت خود استفاده کند.

اموزش طراحی سایت با Dreamweaver (قسمت1)
اموزش طراحی سایت با Dreamweaver (قسمت1)

1-2-1 پنجره سند

در پنجره ی سند امکان انتخاب سه محيط مختلف کار ی وجود دارد که در شکل تا شکل نمايی از هر سه محيط نشان داده شده است.

اشنایی-با-محیط-کار-برنامه-نویسی

نرم-افزار-طراحی-سایت

اشتراک این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *